ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Korzystanie ze sklepu internetowego pod nazwą monter24.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz Polityki plików Cookies.

Zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Zamieszczamy tutaj informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je zabezpieczamy, komu je udostępniamy. W niniejszych Politykach prezentujemy wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego serwisu i sklepu internetowego.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania
  • Administrator danych osobowych
  • Czy podanie przez użytkownika danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?
  • W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe podawana w ramach korzystania ze sklepu internetowego.
  • W jaki sposób zbierane są dane użytkownika?
  • Jakie uprawnienia posiada użytkownik?
  • Czy użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę?
  • Czy administrator przekazuje dane osobowe użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
  • Jak długo przechowujemy dane?
  • Bezpieczeństwo danych.
  • Czy administrator przekazuje innym podmiotom dane osobowe użytkowników?
  • Czy powołaliśmy inspektora danych osobowych?
  • Czy profilujemy twoje dane?
 4. Formularze
 5. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
 6. Polityka plików cookies
 7. Zgoda na cookies
 8. Logi serwera
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie serwisu i sklepu internetowego www.montersms.pl.

Administratorem strony i danych osobowych jej Użytkowników jest Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń; KRS 0000897324; NIP 7882033464; REGON 388819653 reprezentowana przez:

Szymon Kwaśnik – Prezes Zarządu

Andrzej Osuch – Wiceprezes Zarządu

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: admin@montersms.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz aktualizacji w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce plików Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności dostępnej na niniejszej stronie. Administrator może wprowadzać zmiany oraz aktualizować zapisy Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies w związku z rozwojem technologii internetowej zastosowanej na stronie sklepu internetowego www.montersms.pl, zmian w powszechnie obowiązującym prawie czy też w związku z rozwojem sklepu internetowego poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi i rozwiązań informatycznych przez Administratora. Na dole niniejszej Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies znajduje się data publikacji aktualnej i obowiązującej treści.

 • 2 DEFINICJE

Administrator – Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń; KRS 0000897324; NIP 7882033464; REGON 388819653,

Użytkownik – każdy podmiot lub osoba fizyczna przebywająca na stronie serwisu i sklepu internetowego www.montersms.pl i korzystający z niej.

Sklep internetowy – strona internetowa serwisu i sklepu internetowego znajdująca się pod adresem www.montersms.pl.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dokonanie zakupów w Sklepie internetowym oraz dostęp do zakupionych produktów lub usług.

Formularz lub Formularze – miejsca dostępne w Serwisie i Sklepie internetowym, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Administratorem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 • 3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Stowarzyszenie Monterów Stolarki z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń; KRS 0000897324; NIP 7882033464; REGON 388819653.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych osobowych, oznaczonych w Sklepie internetowym jako niezbędne, wiązać się będzie z brakiem możliwości dokonania zakupu produktów dostępnych w Sklepie internetowym lub osiągnięcia określonego celu Użytkownika lub podjęcia określonych działań przez Administratora. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są niezbędne lub podanie nadmiarowych danych (np. poprzez pola „uwagi” w formularzach zamówień), których Administrator nie potrzebuje w związku z realizacją przez Użytkownika zakupu następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik przesyłając dane nadmiarowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora
 3. Dane osobowe Użytkownika w Sklepie Internetowym Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy w postaci odpowiedzi na zapytanie dotyczącej oferty Sklepu internetowego);
 • wystawienia faktury, rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika);
 • rozpatrzenia reklamacji związanych z realizacją umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Użytkownika)
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora), jeśli jesteś już naszym klientem;
 • przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z RODO i innymi przepisami prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawny obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z przepisów prawa);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Sklepu internetowego przez Użytkowników, w celu monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu internetowego, by usprawnić funkcjonowanie naszego Sklepu internetowego— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika) – w celu dostosowania treści zawartych w Sklepie internetowym do preferencji użytkownika oraz usprawnieniu funkcjonalności sklepu oraz bezproblemową i efektywną nawigację przez Użytkownika na stronach Sklepu internetowego;
 • badania satysfakcji Użytkownika z oferowanych usług/produktów przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora);
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora (zarządzania Sklepem internetowym) związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora);
 • w celu obsługi interakcji z fanpage pod nazwą „montersms.pl” na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów i usług Administratora oraz podmiotów współpracujących).
 1. Zbierane i przetwarzane przez Administratora są jedynie te dane osobowe, które Użytkownik sam udostępni Administratorowi w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty w Sklepie internetowym, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty poprzez funkcjonalność stron internetowych oraz przeglądarki internetowej Użytkownika, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie za pomocą tej technologii informatycznej mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu ulepszenia jej funkcjonalności dla Użytkownika (zachowanie preferencji ustawień strony internetowej i sposobu wyświetlania informacji dla Użytkownika). Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych najlepiej dopasowanych do preferencji Użytkownika i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące technologii plików Cookies wykorzystywanej w Sklepie internetowym znajdują się w treści Polityki plików Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.
 1. Każdemu użytkownikowi Sklepu internetowego przysługują następujące prawa zgodnie z art. 15- 21 RODO tj.:

 

 • prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania lub sprostowania,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie wyrażonej przez Użytkownika zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli Administrator nie posiada podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W niektórych przypadkach, Administrator jest zobowiązany obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzać dane osobowe Użytkownika mimo wniesienia przez Użytkownika żądania usunięcia danych. Sytuacja ta dotyczy obowiązków wynikających z przepisów np. ustawy o rachunkowości.

Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: admin@montersms.pl lub korespondencyjnie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania Użytkownika za pomocą tego samego kanału komunikacji, którego użył Użytkownik w związku z dokonaniem żądania realizacji swoich praw.

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody na określone działania, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych przez Administratora na podstawie tej zgody w danym określonym celu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W każdym powyższym przypadku, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych w szczególności gdy Administrator będzie zobowiązany dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika mimo cofniętej przez Użytkownika zgody.
 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy spełniają wymagania obowiązującego prawa w zakresie przekazywania danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Z uwagi na zawarcie w Sklepie internetowym linków do Meta (dawniej Facebook), dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Meta jako osobny administrator danych zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz w swojej usłudze zapewnia stosowanie standardowych klauzul umownych w zakresie przekazywania danych poza teren Unii europejskiej i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności Meta dostępnej na stronie internetowej: Meta Platforms Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Serwisy obce, do których linki znajdują się w Sklepie internetowym mogą używać plików cookies umożliwiających logowanie się Użytkownika oraz dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających upodobaniom i preferencjom Użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów.

Administrator nie odpowiada za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług lub osiągnięcia poszczególnych, niżej wymienionych celów:
 • przez okres realizacji usługi i realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Sklepem internetowym,
 1. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Administratora są przetwarzane i przechowywane oraz chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów RODO oraz pozostałych właściwych przepisów prawa. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych podczas udostępniania funkcjonalności Sklepu internetowego. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. usługodawcy IT, hostingodawcy, firmy kurierskie lub spedycyjne, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe) na podstawie podpisanych z tymi podmiotami umów, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. Administrator korzysta z usług wyłączeni takich podmiotów zewnętrznych, które gwarantują zachowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych Użytkowników powierzonych przez Administratora spełniało wymagania RODO oraz chroniło prawa Użytkowników.

Administrator również informuje Użytkownika, że może udostępniać dane osobowe Użytkownika prawnie uprawnionym urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje Użytkowników, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach Sklepu internetowego i technologii śledzących (np. technologie plików cookies) dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika.

Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych przekazywanych przez przeglądarkę internetową Użytkownika np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 • 4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail lub numer telefonu. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: adres e-mail, a następnie hasło Użytkownika do konta w Sklepie internetowym.

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 • 5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści umieszczone na stronie Sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Treści umieszczone w Sklepie internetowym są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

Sklep internetowy Administratora nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani nawiązywać kontaktów ze Sklepem internetowym Administratora bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zapisy regulaminu Sklepu internetowego regulują postanowienia korzystania z usług Sklepu internetowego Administratora.

 • 7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Sklep internetowy Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie działania stron internetowych pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Sklepu internetowego Administratora oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych do których linki zawarte są w Sklepie internetowym Administratora).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Sklepu internetowego indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją osób. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób osoby korzystające ze Sklepu internetowego korzystają z niego oraz jak się po nim poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać Sklep internetowy, jego zawartość, strukturę i wygląd.

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

Wtyczki kierujące do social mediów Meta (dawniej Facebook).

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Meta. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Meta lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Meta przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Meta. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Meta, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Meta (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Meta. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy strony internetowe podmiotów współpracujących z Administratorem.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli Użytkownik nie chcesz, żeby miało to miejsce, Użytkownik powinien wylogować się z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim Użytkownik odwiedzi Sklep internetowy Administratora lub Użytkownik nie powinien odtwarzać danych treści w Sklepie internetowym Administratora. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej i zablokować wyświetlanie określonych treści.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej Użytkownika, wylogowaniu lub opuszczeniu Sklepu internetowego Administratora, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki internetowej Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Sklepu internetowego, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • 8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę, Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Sklepu internetowego Administratora. Wyrażenie zgody przez Użytkownika oraz korzystanie ze Sklepu internetowego Administratora oznacza wyrażenie zgody prze Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody – Administrator zaleca opuszczenie Sklepu internetowego Administratora. Użytkownik zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” przeglądarki internetowej Użytkownika można znaleźć szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies.

 • 9 LOGI SERWERA

Korzystanie ze Sklepu internetowego Administratora wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany i udostępniony jest Sklep internetowy.

Każde zapytanie skierowane do serwera przez użytkownika, zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera obejmują m.in. następujące dane: adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze do czasu ustania ich niezbędności lub użyteczności w celach analitycznych Administratora.

Logi serwera służą do administrowania Sklepem internetowym Administratora, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do Administrowania serwerem. Osoby lub podmioty te są upoważnione przez Administratora do przetwarzania tych danych.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

 

 

14.06.2023